☎️ 699 445 4556 | Δωρεάν παράδοση στην Ελλάδα για αγορές άνω των 29€

Όροι Χρήσης

 Όροι Χρήσης

Αντικείμενο

Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις του ιστότοπου autorefresh.gr που διέπει τους κανόνες χρήσης του autorefresh.gr, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης συμβολαίου αγοράς από αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Πωλητής

TENXIS LTD με ΑΦΜ BG204541521 (εφεξής "εμείς" ή "πωλητής").
Διεύθυνση: Blvd. Bulgaria 4, Plovdiv, Bulgaria

Ορισμοί

 • Ιστοσελίδα - domain autorefresh.gr
 • Πελάτης - οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη νομική οντότητα που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο TENXIS LTD με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, την εξέταση, την παραγγελία, την αγορά, την επιστροφή αγαθών κ.λπ..
 • Λογαριασμός - μια ενότητα του ιστότοπου που αποτελείται από μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έναν κωδικό πρόσβασης που επιτρέπει στον Πελάτη να στείλει την Παραγγελία και περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον Πελάτη και το ιστορικό ορισμένων από τις ενέργειές του στον Ιστότοπο (Παραγγελίες, φορολογικά τιμολόγια κ.λπ.).
 • Αγαθά και Υπηρεσίες - οποιοδήποτε αντικείμενο της συμφωνίας πώλησης και αγοράς από την Ιστοσελίδα.
 • Παραγγελία - ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που αντιπροσωπεύει μια μορφή επικοινωνίας μεταξύ του Προμηθευτή και του Αγοραστή μέσω του οποίου ο Αγοραστής δηλώνει στον Πωλητή μέσω του Δικτυακού Τόπου την πρόθεση να αγοράσει Αγαθά και Υπηρεσίες από την Ιστοσελίδα.
 • Συμβόλαιο - αντιπροσωπεύει τη σύμβαση εξ αποστάσεως μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή για την αγορά και πώληση προϊόντων ή / και υπηρεσιών από τον ιστότοπο, αναπόσπαστο τμήμα του οποίου είναι οι παρόντες παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου.
 • Περιεχόμενο:
  • όλες τις πληροφορίες στον ιστότοπο που είναι προσβάσιμες μέσω σύνδεσης στο Internet και τη χρήση συσκευής συνδεδεμένης στο Internet;
  • το περιεχόμενο οποιουδήποτε μηνύματος από τον αγοραστή στον πωλητή που αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα ή / και οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο μέσο επικοινωνίας;
  • κάθε πληροφορία που παρέχεται με οποιονδήποτε τρόπο από έναν υπάλληλο / συνεργάτη του πωλητή στον αγοραστή με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα απομακρυσμένης μετάδοσης;
  • πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα και / ή τις Υπηρεσίες ή / και τα ισχύοντα τιμολόγια από τον Πωλητή εντός ορισμένης χρονικής περιόδου;
 • Επανεξέταση - Γραπτή αξιολόγηση από τον ιδιοκτήτη ή χρήστη ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, αξιολόγηση βάσει της προσωπικής εμπειρίας και των δεξιοτήτων του αξιολογητή, ποιοτική παρατήρηση και περιγραφή του εάν το προϊόν ή η υπηρεσία πληροί τα χαρακτηριστικά που καθορίζει ο κατασκευαστής.
 • Αξιολόγηση - μέθοδος έκφρασης του επιπέδου ικανοποίησης ενός χρήστη / πελάτη / αγοραστή σε σχέση με ένα συγκεκριμένο προϊόν. Η βαθμολογία εκφράζεται με τη μορφή αστέρια, κάθε προϊόν μπορεί να βαθμολογηθεί από ένα έως πέντε αστέρια. Αυτός ο βαθμός ικανοποίησης θα συνοδεύεται πάντα από την αναθεώρηση που συντάσσει ο χρήστης / πελάτης / αγοραστής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.]
 • Σχόλιο - βαθμολογία ή κριτική παρατήρηση στο τέλος μιας αναθεώρησης ή άλλο σχόλιο.
 • Εγγραφή παραγγελίας - ενημερώστε τον πελάτη ότι η παραγγελία είναι καταχωρημένη στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού καταστήματος TENXIS LTD και βρίσκεται στην κατάσταση επεξεργασίας.
 • Επιβεβαίωση της παραγγελίας - ειδοποίηση στον πελάτη ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ του πωλητή να δεσμεύσει και να αναλάβει την εκτέλεση της εντολής.

Γενικές εφαρμογές

Οι Όροι Χρήσης TENXIS LTD είναι υποχρεωτικοί για όλους τους χρήστες του Δικτυακού Τόπου. Οποιαδήποτε χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου σημαίνει ότι έχετε εξοικειωθεί με τους γενικούς όρους χρήσης και ότι έχετε συμφωνήσει να τηρείτε χωρίς όρους.

Οι Όροι Χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν μονομερώς από το TENXIS LTD ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντάς τα. Αυτές οι αλλαγές έχουν άμεση ισχύ και είναι δεσμευτικές για όλους τους χρήστες / πελάτες. TENXIS LTD έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή εάν αυτές επιβάλλονται δυνάμει διατακτικής νομικής πράξης. Μπορεί να έχουν αναδρομική ισχύ στις ήδη παραδοθείσες και επιβεβαιωμένες παραγγελίες. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής των γενικών όρων TENXIS LTD θα ενημερώσει τους πελάτες σας δημοσιεύοντας τις αλλαγές στον ιστότοπο. Με αυτή την έννοια, ως πελάτης έχετε την υποχρέωση να αναφερθείτε σε οποιεσδήποτε αλλαγές στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις του Δικτυακού Τόπου οποιαδήποτε στιγμή της χρήσης του.

Εάν οποιαδήποτε από τις διατάξεις αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων για τη χρήση του Δικτυακού Τόπου διαπιστωθεί ότι είναι άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, ανεξάρτητα από τον λόγο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι άλλες διατάξεις είναι άκυρες ή μη εφαρμόσιμες. TENXIS LTD κάνει μια σοβαρή προσπάθεια να διατηρήσει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα. Ωστόσο, δεδομένων των πιθανών τεχνικών σφαλμάτων ή παραλείψεων σε αυτές τις πληροφορίες, το TENXIS LTD καθορίζει ότι οι εικόνες του προϊόντος είναι ενημερωτικές και κατευθυντικές, αντίστοιχα, τα παραδοθέντα προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες λόγω αλλαγής των χαρακτηριστικών ή του σχεδιασμού τους.

Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. TENXIS LTD δεν είναι υπεύθυνη για την πολιτική απορρήτου των ιστότοπων που δεν διαχειρίζεται καθώς και για άλλες πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν.

TENXIS LTD διατηρεί και διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται με τον Ιστότοπο, είτε είναι δικός του είτε αποκτάται μέσω συμβατικών αδειών ή με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

Σύναψη σύμβασης

Καταχωρίζοντας μια Εντολή Αγοράς στον Ιστότοπο, ο Αγοραστής συμφωνεί τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να δηλώσει την προθυμία του να λάβει τα Προϊόντα ή την Υπηρεσία από τον Πωλητή έναντι πληρωμής. Ο Πωλητής θα αποστείλει στον αγοραστή μια ειδοποίηση σχετικά με την καταχώριση της παραγγελίας στο σύστημά του, η οποία δεν έχει την αίσθηση αποδοχής, επιβεβαίωσης ή ανάληψης δέσμευσης για την εκτέλεση του. Αυτή η ειδοποίηση γίνεται από τον πωλητή ηλεκτρονικά (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ή τηλεφωνικά. Με αυτή την έννοια, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να μην παραδώσει οποιοδήποτε ή όλα τα Προιόντα ή να μην εκτελέσει μέρος ή το σύνολο των Υπηρεσιών της Παραγγλίας κατά την απόλυτη κρίση του, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό της εξάντλησης του αποθέματος ή της αλλαγής τιμής. Σε κάθε περίπτωση, ο Πωλητής ενημερώνει τον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφώνου.

Η σύμβαση εξ αποστάσεως μεταξύ του πωλητή και του πελάτη θεωρείται ότι έχει συναφθεί κατά την παραλαβή από τον πελάτη του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ή / και μέσω SMS, αποστέλλοντας στον πωλητή τηλεφωνικά την ειδοποίησή του ότι επιβεβαιώνει την παραγγελία και είναι έτοιμη να στείλετε τα Αγαθά από την Παραγγελία ή να παράσχετε την Υπηρεσία. 

Online πώληση

Η πρόσβαση στο autorefresh.gr με σκοπό την εγγραφή Παραγγελίας επιτρέπεται σε οποιονδήποτε Πελάτη ηλικίας άνω των 18 ετών. TENXIS LTD διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να περιορίσει την πρόσβαση οποιουδήποτε Πελάτη στην εκτέλεση μιας Παραγγελίας ή / και σε οποιαδήποτε από τις πιθανές μεθόδους πληρωμής, εάν κρίνει ότι αυτό θα ήταν εις βάρος του TENXIS LTD από οποιονδήποτε να είναι ένας τρόπος.Ως εκ τούτου, το αποκλειστικό δικαίωμα του Πελάτη είναι να επικοινωνήσει με το TENXIS LTD για να ενημερωθεί για τους λόγους που οδήγησαν στην εφαρμογή των παραπάνω μέτρων. TENXIS LTD δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που έχει ή θα μπορούσε να έχει υποστεί ο Πελάτης ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, ανεξάρτητα από την ορθότητα ή την αξία του.

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει σχόλια για τα Προϊόντα και / ή τις Υπηρεσίες και να επικοινωνήσει με την εταιρεία TENXIS LTD στις διευθύνσεις που δίνονται στην ενότητα "Επαφές" του ιστότοπου. Δημοσιεύσεις ή μηνύματα που περιέχουν άσεμνες λέξεις ή ακατάλληλα λεξιλόγια θα αφαιρεθούν από τον ιστότοπο ή θα αγνοηθούν. Ο πωλητής έχει την ελευθερία να επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει από τον Πελάτη χωρίς να χρειάζεται να παρακινήσει τις ενέργειές του σε σχέση με αυτό.

Η επικοινωνία με τον πωλητή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ενός άμεσου συνδέσμου ή των διευθύνσεων που αναφέρονται στον ιστότοπο. Ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται τις λαμβανόμενες πληροφορίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2016/679.

Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί υπεργολάβους για την εκτέλεση των Υπηρεσιών που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα. Ο πωλητής θα είναι υπεύθυνος για τις ενέργειες αυτών των υπεργολάβων ως δικές του.

Παραγγελία

Ο Πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει Παραγγελίες στην Ιστοσελίδα με την προσθήκη των επιθυμητών Αγαθών ή / και Υπηρεσιών στο καλάθι αγοράς, ακολουθώντας τα βήματα που καθορίζονται στην Τοποθεσία για να ολοκληρώσετε και να στείλετε την αντίστοιχη Παραγγελία. Κάθε στοιχείο που προστέθηκε στο καλάθι αγορών, ένα Προϊόν ή / και μια υπηρεσία είναι διαθέσιμο για αγορά εντός των διαθέσιμων ποσοτήτων. Η προσθήκη ενός Αγαθού ή / και μιας υπηρεσίας σε ένα καλάθι αγορών χωρίς ολοκλήρωση δεν έχει ως αποτέλεσμα την παραγγελία και το Προϊόν / Υπηρεσία.

Ο Πελάτης αναλαμβάνει και είναι υπεύθυνος να δηλώσει αληθή, πλήρη και ακριβή στοιχεία της αγοράς που έχει δηλώσει μέσω την παραγγελία του προς τον πωλητή κατά την ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας.Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση (ακύρωση) της Παραγγελίας του Πελάτη, για την οποία πρέπει να ειδοποιήσει τον Πελάτη. Η ακύρωση της εντολής δεν συνεπάγεται ευθύνη ή συνεπακόλουθη ευθύνη οποιουδήποτε μέρους σε σχέση με τον αντισυμβαλλόμενο και, αντιστοίχως, κανένα από αυτά δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από το άλλο μέρος για την ακύρωση.

Επιστροφή προιόντων

Ο Πελάτης θα φέρει όλες τις άμεσες δαπάνες επιστροφής προϊόντων που προσφέρονται από την εταιρεία TENXIS LTD σε περίπτωση που παραιτηθεί από τη σύμβαση και δηλώνει αυτό εντός της προθεσμίας παραίτησης από τον πωλητή.

Ο Πωλητής συμφωνεί να επιστρέψει την καταβληθείσα τιμή της Σύμβασης την οποία ο Πελάτης έχει απορρίψει εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Πελάτης παραλαμβάνει την ειδοποίηση ή την επιστροφή των αγαθών από τον Πελάτη για την απόσυρση της Σύμβασης.Το ποσό θα επιστραφεί ως εξής χωρίς να επιβαρυνθεί ο Πελάτης με πρόσθετες δαπάνες:

 Πληρωμές μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας - μέσω επιστροφής χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο έγινε η πληρωμή μετά την παράδοση από τον Πελάτη.

 •  Πληρωμές που πραγματοποιούνται με αντικαταβολή - με επιστροφή σε τραπεζικό λογαριασμό που παρέχεται επιπλέον από τον Πελάτη.
 •  Πληρωμές για καταναλωτικά δάνεια - μετά τη λήξη της σύμβασης καταναλωτικού δανείου και επανυπολογισμός δόσεων δανείων - συνήθως στον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο τα ποσά για τις δόσεις του δανείου ή άλλως προσδιορίζονται από την τράπεζα που χορήγησε το δάνειο.

Ο πωλητής δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή σε περίπτωση ανάκλησης της σύμβασης έως ότου παραλάβει τα πωληθέντα εμπορεύματα ή μέχρι να λάβει αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν αποσταλεί σε περίπτωση που δεν προσφέρθηκε να παραλάβει τα αγαθά αυτά, όποιο από τα δύο είναι το νωρίτερο.

Σε περίπτωση που τα παραγγελθέντα ή προπληρωμένα προϊόντα και / ή υπηρεσίες από τον πελάτη δεν μπορούν να παραδοθούν / παρασχεθούν από τον πωλητή, ο τελευταίος θα ενημερώσει τον πελάτη και θα επιστρέψει στον λογαριασμό του πελάτη ττην αξία των αγαθών ή / και των υπηρεσίών που έχουν ήδη καταβληθεί εντός του 7 (επτά) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ο Πωλητής έχει διαπιστώσει αυτό το γεγονός ή από την ημερομηνία κατά την οποία ο αγοραστής εξέφρασε ρητά τη βούλησή του να τερματίσει τη σύμβαση.

Ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα να παραιτηθεί από τη σύμβαση που έχει συναφθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • στην παροχή υπηρεσιών όπου η υπηρεσία έχει παρασχεθεί εξ ολοκλήρου και η εκτέλεσή της έχει αρχίσει με την ρητή προηγούμενη συναίνεση του καταναλωτή και επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι γνωρίζει ότι θα χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης αφού ολοκληρωθεί η σύμβαση από τον έμπορο την παράδοση αγαθών;
 • σε περίπτωση παράδοσης αγαθών ή υπηρεσιών, η τιμή του οποίου εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς, οι οποίες δεν μπορούν να ελεγχθούν από τον έμπορο και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης;
 • στην περίπτωση παράδοσης αγαθών που παράγονται κατά εντολή του Πελάτη ή σύμφωνα με τις ατομικές του απαιτήσεις, δηλ. στην περίπτωση της προμήθειας ειδικών ειδών;
 •  στην περίπτωση παραδόσεων αγαθών που από τη φύση τους ενδέχεται να μειωθεί η ποιότητά τους ή να έχουν σύντομη διάρκεια ζωής;
 •  κατά την παράδοση των σφραγισμένων προϊόντων που έχουν ανοιχθεί μετά την παράδοση και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής ή προστασίας της υγείας;
 •  στην περίπτωση των παραδόσεων αγαθών τα οποία, λόγω της παροχής τους και λόγω της φύσεώς τους, έχουν αναμειχθεί με άλλα εμπορεύματα από τα οποία δεν μπορούν να διαχωριστούν;
 •  για την παροχή σφραγισμένων φωνογραφημάτων ή εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχουν τυπωθεί μετά την παράδοση;
 •  στην παροχή ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται σε φυσικό μέσο όταν η εκτέλεση έχει αρχίσει με τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή που έχει επιβεβαιώσει ότι γνωρίζει ότι θα χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Πληρωμή

Οι τιμές των Προϊόντων και Υπηρεσιών που διαφημίζονται στον ιστότοπο autorefresh.gr είναι τελικές και περιλαμβάνουν ΦΠΑ καθώς και όλους τους άλλους φόρους και τέλη που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η τιμή, ο τρόπος πληρωμής και η προθεσμία πληρωμής για την έκδοση προτιμολογίου ή τιμολογίου καθορίζονται σε κάθε Εντολή Αγοράς.

Ο πελάτης οφείλει να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την έκδοση του τιμολογίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Πωλητής θα εκδώσει στον Πελάτη τιμολόγιο για τα Παραγγελθέντα / Παραδοθέντα Αγαθά με βάση τις πληροφορίες που παρέχει ο Πελάτης.

TENXIS LTD εκδίδει τιμολόγιο για οποιαδήποτε πληρωμή με τραπεζική μεταφορά, ανεξάρτητα από το αν ο Πελάτης είναι νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Σε μετρητά, εκδίδεται τιμολόγιο μόνο εάν ο Πελάτης έχει ζητήσει ρητώς αυτό το τιμολόγιο. Ο Πελάτης συμφωνεί να δεχθεί το τιμολόγιο αυτοπροσώπως μαζί με τα προιόντα καθώς και ηλεκτρονικά με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που καθορίζει ο Πελάτης στον λογαριασμό του ή φορτώνοντας το στον ίδιο τον λογαριασμό.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικών πληρωμών ή τραπεζικών πληρωμών, ο Πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν χρεώσεις που σχετίζονται με τέλη, προμήθειες ή άλλες πρόσθετες πληρωμές που πραγματοποιούνται από τον αγοραστή ή την τράπεζά του σε σχέση με την ίδια τη συναλλαγή, καθώς και τις περιπτώσεις ανταλλαγής νομισμάτων που εφαρμόζει η τράπεζα που εκδίδει την κάρτα στον πελάτη. Η πληρωμή μέσω κάρτας στο TENXIS LTD θεωρείται ως μια διεθνής πληρωμή από ορισμένες τράπεζες και σύμφωνα με τους κανόνες πληρωμής της κάρτας και της κάρτας για τέτοιες συναλλαγές, οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να χρεώνουν πρόσθετα τέλη.Το ίδιο ισχύει και για τις συναλλαγές που πραγματοποιεί το TENXIS LTD με τον πελάτη, είτε αυτό γίνεται σε σχέση με την ανάκτηση οποιασδήποτε πληρωμής προς τον τελευταίο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Τα έξοδα που σχετίζονται με τέτοιες πληρωμές αφορούν αποκλειστικά το κόστος του αγοραστή.

Παράδοση

Ο Πωλητής υποχρεούται να παραδώσει τα παραγγελθέντα και αγορασθέντα Αγαθά μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών σε διεύθυνση που καθορίζεται από τον Αγοραστή ή σε γραφείο της εταιρείας ταχυμεταφορών, ανάλογα με την επιλογή του Πελάτη

Ο πωλητής θα εξασφαλίσει την κατάλληλη συσκευασία των εμπορευμάτων και την αποστολή των συνοδευτικών εγγράφων. Αν κατά κάποιο τρόπο ένα δέμα δεν περιέχει ένα έγγραφο που απαιτείται για το παραγγελθέν προϊόν, επικοινωνήστε με τον πωλητή.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με την παράδοση των Αγαθών / Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό των όρων παράδοσης / απόδοσης, δεν αποτελούν συμβατική υποχρέωση του Πωλητή να εκτελέσει την αντίστοιχη παράδοση / απόδοση της σχετικής Υπηρεσίας σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Συνεπώς, ο Πελάτης δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης εάν δεν τηρηθεί η ημερομηνία κατά την οποία ο Πωλητής έχει ανακοινώσει ότι θα παραδώσει τα Προϊόντα ή θα εκτελέσει την Υπηρεσία.

Ο Πελάτης πρέπει να ελέγξει τα Προϊόντα κατά τη στιγμή της παράδοσης και της παραλαβής και, σε περίπτωση λάθους να ειδοποιήσει αμέσως τον Πωλητή.

Εγγυήσεις

Ο πωλητής προσφέρει όλα τα προϊόντα στον ιστότοπο με εγγύηση συμμόρφωσης των προϊόντων με τη Σύμβαση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την πολιτική εγγύησης του αντίστοιχου κατασκευαστή ή επίσημου διανομέα των Προϊόντων. Όσον αφορά τα εμπορεύματα που πωλούνται και παραδίδονται από την εταιρεία TENXIS LTD, τα πιστοποιητικά εγγύησης εκδίδονται από τον κατασκευαστή ή εκδίδονται από την εταιρεία TENXIS LTD.

Ο αγοραστής υποχρεούται να ενημερώνει τακτικά τα στοιχεία του Λογαριασμού του και να τα ελέγχει πριν από κάθε παραγγελία, καθώς ο Πωλητής θα τα χρησιμοποιήσει για την ολοκλήρωση και την έκδοση του πιστοποιητικού εγγύησης. Ο αγοραστής πρέπει να έχει κατά νου ότι ο πωλητής δεν θα εκδώσει εκ νέου πιστοποιητικά εγγύησης που εκδόθηκαν με βάση λανθασμένα ή παλαιά δεδομένα, τα οποία δεν έχουν ενημερωθεί από τον αγοραστή, με αποτέλεσμα την απώλεια της εγγύησης για τα σχετικά προϊόντα.

Ιδιοκτησία

Η ιδιοκτησία των Αγαθών θα μεταβιβαστεί στον Αγοραστή αφού η πληρωμή γίνει από τον Αγοραστή. Η παράδοση των Αγαθών θα πιστοποιείται με την υπογραφή του αγοραστή στο έγγραφο μεταφοράς που παρέχεται από τον courier.

Ευθύνη

Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά που υπέστη ο Αγοραστής ή τρίτα μέρη λόγω ανωτέρας βίας ή εκείνων πέραν του ελέγχου του Πωλητή. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η ευθύνη του πωλητή περιορίζεται στο μέγιστο ποσό των παραγγελθέντων και πληρωμένων προϊόντων.

Προσωπικά δεδομένα

TENXIS LTD είναι διαχειριστής προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 2016/679, της Σύμβασης 108 / Προστασία των Προσώπων στην Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, TENXIS LTD έχει αναπτύξει και δηλώνει συμμόρφωση με τους κανόνες GDPR και τα μέτρα που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη και προσδιορίζονται σε ξεχωριστό έγγραφο - Πολιτική Απορρήτου

Δημοσίευση αναθεώρησης

Οι κριτικές μπορούν να γίνουν από χρήστες / πελάτες / αγοραστές. Οι γραπτές πληροφορίες μπορεί να είναι θετικές και αρνητικές και θα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά και τον τρόπο χρήσης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

Κατά τη στιγμή της εγγραφής μιας Ανασκόπησης Ιστοτόπου, οι Καταναλωτές / Πελάτες / Αγοραστές παρέχουν στον Πωλητή μόνιμη, αμετάκλητη, εδαφικά απεριόριστη άδεια και το δικαίωμα του πωλητή να χρησιμοποιεί, να αναπαράγει, να τροποποιεί, να προσαρμόζει, να δημοσιεύει, να μεταφράζει, να διανέμει και να εμφανίζει αυτό το περιεχόμενο.

Κάθε χρήστης / πελάτης / αγοραστής, κατά τη στιγμή της δημοσίευσης αναθεώρησης σε αυτά τα τμήματα, αναλαμβάνει να συμμορφωθεί με τα ακόλουθα:

 •  να χρησιμοποιήσει την κατάλληλη έκφραση, μη αμυντική, μη προσβλητική ή που μπορεί να επηρεάσει άλλο χρήστη / πελάτη / αγοραστή;
 •  να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που παρέχουν είναι ρεαλιστικές, ορθές, πρακτικές και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δικαιωμάτων των άλλων, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων εμπορικών σημάτων, των αδειών ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπιστευτικότητα.
 •  να μην παρέχει ή να απαιτεί με οποιονδήποτε τρόπο ή να σχηματίζει οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα ή άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη τέτοιων προσωπικών δεδομένων;
 •  να μην επιχειρήσετε να χειριστείτε τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον Πωλητή και να μην καταγράψετε κριτικές που περιέχουν διαφημιστικό υλικό;

Οι χρήστες / Πελάτες / αγοραστές που δημοσιεύουν σχόλια στις οποίες επισυνάπτουν αρχεία φωτογραφιών ή βίντεο θα συμμορφώνονται με τους ακόλουθους κανόνες:

 • τα ανεβασμένα αρχεία θα περιέχουν εικόνες ή / και βιντεοκλίπ για το προϊόν ή την υπηρεσία για την οποία συντάσσουν τις αναθεωρήσεις, διασφαλίζοντας ότι τα μεταφορτωμένα αρχεία προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα;
 • τα ανεβασμένα αρχεία δεν περιέχουν βία, περιεχόμενο για ενήλικες, άσεμνη γλώσσα ή άλλο περιεχόμενο που προσβάλλει άλλο άτομο / ομάδα με βάση τη φυλή ή την εθνικότητα, τη θρησκεία, την αναπηρία, το φύλο, την ηλικία, τη στρατιωτική θητεία, τον σεξουαλικό ή πολιτικό προσανατολισμό;

Εκτός από μια κρίσιμη, ρεαλιστική εκτίμηση, κατά τη δημοσίευση μιας αναθεώρησης, ο Καταναλωτής / Πελάτης / Αγοραστής θα προσθέσει μία Βαθμολογία για το σχετικό προϊόν ή υπηρεσία. Οι κριτικές, μαζί με τις αντίστοιχες αξιολογήσεις τους, θα επηρεάσουν τη συνολική βαθμολογία προϊόντος ή υπηρεσίας.

Εάν ο Πωλητής διαπιστώσει επανειλημμένη παραβίαση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών, διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την ικανότητα του Χρήστη / Πελάτη / αγοραστή να δημοσιεύσει κριτικές

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας

Κανένα από τα μέρη δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνο για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Η ανωτέρα βία είναι ένα απρόβλεπτο γεγονός πέρα από τον έλεγχο των μερών, το οποίο δεν μπορεί να αποφευχθεί.Αν δεν παύσει εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία του συγκεκριμένου συμβάντος, οποιοδήποτε από τα μέρη έχει το δικαίωμα να ειδοποιήσει τον αντισυμβαλλόμενο ότι θα τερματίσει τη Σύμβαση χωρίς να λάβει το άλλο ένδικο βοήθημα για οποιαδήποτε ζημία υπέστη.

Τελευταία ενημέρωση στις 2019-09-13.


Shipping Information


Πληροφορίες αποστολής

Τρόποι παραγγελίας και Έξοδα αποστολής

Τρόποι παραγγελίας

1) Παραγγελία online μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος στη διεύθυνση www.autorefresh.gr

2) Τηλεφωνική παραγγελία στο 6994454556, αναφέροντάς μας τον ακριβή τίτλο του προϊόντος και τα στοιχεία σας.

3) Με e-mail στο info@autorefresh.gr 

4) Πριν την αγορά σας είναι σημαντικό να έχετε διαβάσει την πλήρη περιγραφή του προϊόντος και να είστε σίγουροι για την αγορά του καθώς επίσης και τους όρους χρήσης, που περιλαμβάνουν τους όρους εγγύησης και επιστροφής προϊόντος καθώς και τους όρους συναλλαγών.

5) Η χρεωστική / πιστωτική κάρτα του πελάτη θα χρεωθεί κατά την αποστολή του προϊόντος.

Ολοκλήρωση παραγγελίας:

Όταν ολοκληρώσετε την παραγγελία σας ηλεκτρονικά σας εμφανίζεται σχετικό μήνυμα ολοκλήρωσης της παραγγελίας, παράλληλα θα λάβετε στο email σας αντίγραφο της παραγγελίας σας.


Ημερομηνίες και ώρες παράδοσης:

Η αποστολή προϊόντων από online αγορές από το κατάστημά μας, γίνονται με τη συνεργασία της ACS Courier.


Δυνατότητα αναζήτησης της αποστολής σας online στην ακόλουθη διεύθυνση.

ACS 


Για αγορές άνω των 35 ευρώ, το κόστος αποστολής επιβαρύνει τον αποστολέα.

Οι ημέρες παράδοσης είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 09.00 πμ μέχρι 18.00 μμ.

Η διαθεσιμότητα που αναφέρεται στα προϊόντα αφορά το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα αποστείλει την παραγγελία σας το κατάστημά μας. Η στιγμή της παράδοσης εξαρτάται από τη γεωγραφική σας περιοχή και μπορεί να διαρκέσει επιπλέον 1-3 εργάσιμες ημέρες, ειδικά αν πρόκειται για παράδοση σε νησί.


Παραλαβή προϊόντων

Κάντε την παραγγελία σας μέχρι τις 11:00 Δευτέρα με Παρασκευή και σας αποστέλλουμε την παραγγελία σας άμεσα με courier και η παραδόση θα γίνει την επόμενη εργάσιμη μέρα στις μεγάλες πόλεις. (Παραδόσεις δεν πραγματοποιούνται Σάββατο και Κυριακή).

Σε μικρότερες πόλεις – απομακρυσμένα νησιά για την παράδοση μπορεί να χρειασθούν 2-3 ημέρες.

Οι ανωτέρω προθεσμίες μπορεί να μην τηρηθούν από την μεταφορική εταιρεία σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων, απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς και δεν ευθύνεται η εταιρεία.


Καθυστέρηση παραγγελίας

Η παραγγελία σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

Να μην υπάρχει άμεση διαθεσιμότητα κάποιου προϊόντος και να αναμένεται η παραλαβή του, σε αυτή την περίπτωση συνεργάτης μας θα σας ενημερώσει για τον χρόνο καθυστέρησης και θα συμφωνήσει μαζί σας για τον τρόπο διαχείρισης της παραγγελίας σας.

Εάν ένα προϊόν έχει σταματήσει η διάθεσή του και από παράληψη μας δεν έχει αποσυρθεί από την ιστοσελίδα μας, συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας και θα σας προτείνει εναλλακτικές λύσεις και θα συμφωνήσει μαζί σας για τον τρόπο διαχείρισης της παραγγελίας σας.

Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας.

Σε περίπτωση που προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας (τηλεφωνικά ή με email) για κάποια διευκρίνηση σχετικά με την παραγγελία σας και δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μας.

Όλοι οι πελάτες δικαιούνται δικαίωμα καταγγελίας 24 μηνών, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα δικαιώματα των καταναλωτών
100% ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ στην Ελλάδα για αγορές άνω των 35€
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Τηλέφωνο: 699 445 4556